تقویم اجرایی جنگ نوجوان بهار 91

تقویم اجرایی جنگ نوجوان ویژه مدارس راهنمایی که به مناسبت هفته معلم شروع گردیده است:

تاریخ

روز

زمان

آموزشگاه

تعداد

10/2/91

یکشنبه

9 الی 11صبح

صبا

حضرت زینب

ایثار

25 نفر

20 نفر

60 نفر

12/2/91

سه شنبه

9 الی 11صبح

فردوس

فدک

کرامت

50 نفر

20 نفر

25 نفر

17/2/91

یکشنبه

9 الی 11صبح

 ناقوش

50 نفر

19/2/91

 سه شنبه

9 الی 11صبح

کرامت

نرجس

41 نفر

55 نفر

24/2/91

یکشنبه

2:30 الی 4:30 بعدظهر

صفورا

شاهد

نرجس

50 نفر

40 نفر

60 نفر

26/2/91

یکشنبه

9 الی 11صبح

کرامت

حضرت زینب

25 نفر

40 نفر

/ 0 نظر / 3 بازدید