برگزاری اردو

کانون فرهنگی، تربیتی فضیلت در نظر دارد جهت تشکر و قدردانی از مدارسی که  در جلسات مجامع بحث و گفتگوی جوان کانون  شرکت فعال داشته اند و این جلسات در مدارس آنان برگزار گردیده است اردویی برگزار نماید.

لذا متمنی است آموزشگاه های ذیل اسامی 3 نفر  دانش آموزان برتر خود را از نظر حجاب و اخلاق معرفی نمایند .

مجتهده امین، شهید سالدورگر، شهید شمس، حضرت زهرا(س)، معرفت، ریحانه، خدیجه(س)، هنرستان ساعی، حضرت فاطمه(س)، صاحب الزمان(عج)، سمپاد، هنرستان شهید ایمانیان، امیرکبیر، شهیدان کمالی

زمان اردو : روز دوشنبه مورخ 18/2/91

مکان اردو: کاشان

در ضمن مدیران محترم اسامی دانش آموزان شرکت کننده در اردو را تا روز دوشنبه به همراه رضایتنامه با درج شماره تلفن مورخ 2/2/ 91به کانون فرهنگی، تربیتی فضیلت ارسال نمایند.

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

شماره تلفن

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید