برگزاری جنگ جوانه ها در کانون ...

در فروردین ماه جنگ جوانه ها با حضور دانش آموزان ابتدایی از مدارس امیر نادر ، اسماعیلیان در روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزارشد.

جنگ جوانه ها تا نیمه اردیبهشت ادامه دارد.

/ 0 نظر / 4 بازدید