تعهدات لاک پشتی

یک روز خانواده ی لاک پشتها تصمیم گرفتند که به گردش بروند. از آنجا که لاک پشت ها به صورت طبیعی در همه ی موارد یواش عمل می کنند، هفت سال طول کشید تابرای سفرشون آماده بشوند! در نهایت خانواده ی لاک پشتها خانه را برای پیدا کردن یک جای مناسب ترک کردند.
در سال دوم سفرشان بالاخره جای مناسبی پیدا  کردند. برای مدتی (حدود شش ماه )محوطه را تمیزکردند، سبد هارا باز کردند، و مقدمات را آماده کردند. بعد متوجه شدند  که نمک نیاوردند!
 غذا بدون نمک یک فاجعه خواهد بود، و همه آنها با این مورد موافق بودند. بعداز یک بحث طولانی، جوانترین لاک پشت برای آوردن نمک از خانه انتخاب شد.
 او قبول کرد که به یک شرط برود و  اینکه هیچ کس تا وقتی او برنگشته چیزی نخورد.
اعضاءخانواده قبول کردند و لاک پشت کوچولو به راه افتاد.
 سه سال گذشت… و لاک پشت کوچولو برنگشت. پنج سال … شش سال … سپس در سال هفتم غیبت او، پیرترین لاک پشت دیگر نتوانست به گرسنگی ادامه بدهد . او اعلام کرد که قصد دارد غذا بخورد و شروع به باز کردن یک ساندویچ کرد.
 در این هنگام ناگهان لاک پشت کوچولو فریاد کنان از پشت یک درخت بیرون پرید،«و گفت:
دیدید! می دونستم که منتظر نمی مونید. منم حالا نمی رم نمک بیارم»!
نکته :
 عمل کردن به تعهدات ،یکی از موازین اصلی و مشترک تمام ادیان است تا جایی که حتی ملل بدون مذهب نیز نقض پیمان رابسیار مورد مذمت می دانند . آنقدر این موضوع حائز اهمیت است که پیامبر اکرم (ص)یکی از 4نشانه  بهشتیان را عمل به تعهدات و وفای به عهد برشمرده است . اما افسوس ،افرادی زندگی وکار و  برنامه ی دیگران را بازیچه تعهدات لاک پشتی خود کرده و راحت این فرض مقدس و انسانی را زیر پا می گذارند . غافل از اینکه آنها با شکستن تعهدات خود ،به دیگران می فهمانند که بهایی که افراد برای آنان و تعهداتشان  برشمرده اند اشتباه محض بوده و آنان هرگزارزش این بها را نداشته اند.

/ 0 نظر / 37 بازدید