اسامی برندگان مسابقه احادیث ویژه دانش آموزان

- ساجده علایی از دبیرستان شاهد امام حسن

- اطهر احمدیان                     "

- مهسا قاسمی                    " 

ضمن تشکر و قدردانی از کلیه شرکت کنندگان عزیز.به تمامی شرکت کنندگان از طرف کانون لوح سپاس اهدا می گردد.

/ 0 نظر / 3 بازدید