جنگ جوانه ها

برنامه جنگ جوانه ها همه ساله در کانون فضیلت ویژه مقطع ابتدایی برگزار می شود . که مدارس استقبال بی نظیری از آن دارند . امروز ، یکشنبه مورخ 1393/8/16 مدارس شهید کمرانی نجف آباد و شهید خدادادی گلدشت با آمار 110 نفر در این برنامه شرکت کردند.

ازکلیه مدیران و معاونین و مربیان محترم که در این برنامه شرکت داشتند نهایت تشکر و سپاسگذاری را داریم .

هم چنین از غنچه های نازنین که با نظمشون ما رو در اجرای بهتر برنامه ها یاری کردند .

لبخندقلبچشمک


مراسم صبحگاه و ورود دانش آموزان

اتاق قصه و ورود به آن

ساخت کاردستی

جنگ جوانه ها

/ 0 نظر / 34 بازدید