کلاس شنا

شروع کلاس آموزش شنای مقدماتی و تکمیلی ترم اول تابستان

از تاریخ 93/5/13 در کلیه مقاطع

آموزش شنا در استخرهای کوهستان و فضیلت همراه با سرویس رفت و برگشت

59 نفر افراد شرکت کننده در استخر کوهستان

13 نفر افراد شرکت کننده در استخر فضیلت

/ 0 نظر / 4 بازدید