هرگز با کسی درد دل نکن

هرگز با کسی درد دل نکن

 

شخصى از خیابان مى‌‌گذشت، از جوانکى‌ که سر راهش بود و گریه مى‌کرد. علت ناراحتى‌اش را پرسید: جوانک گفت: براى‌ رفتن به سینما ٢ سکه جمع کرده بودم اما جوانى آمد و یک سکه را از دستم قاپید. سپس با دست، به جوانى که کمى دورتر از آنها ایستاده بود اشاره کرد.
آن مرد از او پرسید: براى کمک فریاد نزدى؟

جوانک گفت: چرا، و صداى‌هق‌هق او شدیدتر شد.
مرد که او را با مهربانى نوازش مى‌کرد، ادامه داد: هیچ‌کس صداى تو را نشنید؟
جوانک گریه ‌کنان گفت: نه
مرد پرسید: دیگر بلندتر از این نمى‌توانى‌ فریاد بزنى؟
جوانک گفت: نه! و از آنجا که مرد لبخند مى‌زد با امید تازه‌اى‌ به او نگاه کرد.
"پس این یکى‌ را هم بى‌خیال شو!" مرد این را گفت و آخرین سکه را هم از دستش‌ گرفت و با بى‌توجهى به را‌هش ادامه داد و رفت.
جوانک بهت زده با فریاد خفته در گلو و اشک چشم تنها مسیری را می نگریست که آن  نامرد در میان نامردمان دیگر آرام آرام گم می شد.
نکته : شاید برای شماهم اتفاق افتاده که وقتی مشکلی پنجه در گلویت انداخته است دنبال کسی می گردی که به ظاهر فکر می کنی حلال مشکل توست. برایش درد دل می کنی تا بار دلت سبک شود  ولیکن دیری نمی پاید که با ناباوری می بینی شمابا درد دل تنها نقاط ضعف خودرا برایش به  نمایش گذاشتی و همان کسی که به چشم امید،همدل و رفیق شفیق می نگریستی از نقاط ضعف شما برای موقعیت خویش نهایت بهره را می گیرد   ونه تنها باری از دلت نمی کاهدکه کوه  دردی بر دردهای دلت می افزاید و بی تفاوت  از کنارت رد می شود.
برای همین است که در روایات آمده است جز با خدا با کسی درد دل نکن و جز به او امید مبند  امید به  بندگان خدا به یاس و نومیدی ختم خواهد شد پس هرگاه از خلق خداکاملا ناامید شدی و خاضعانه به در گاه ربوبیتش سر خضوع ساییدی حاجتت را از راهی بی گمان ، به گونه ای می گیری  که هرگز به ذهنت نمی رسید .   

 

 

 


/ 0 نظر / 24 بازدید