اسامی مدارس شرکت کننده در برنامه بازدید کلیسای وانک

با سپاس و تشکر از مدارسی که دانش آموزان را در جهت شرکت دربرنامه بازدید و انجمن میراث فرهنگی و گردشگری راهنمایی نمودند، اسامی مدارس شرکت کننده به شرح زیر می باشد.

دوره دوم متوسطه

1- دبیرستان صاحب الزمان (عج)      2- دبیرستان حضرت زهرا(س)                                3- دبیرستان شهید سالدورگر           4- دبیرستان صدیقه کبری(س)                              5- هنرستان ساعی                      

دوره اول متوسطه

1- دبیرستان محجوب          2- دبیرستان فاطمیه        3- دبیرستان شهید حاج امینی 

4- دبیرستان شهید کافیان

/ 0 نظر / 3 بازدید