گزارش کلاسها و جشن نیمه شعبان

کلاسهای دوره ابتدایی از آمادگی تا ششم در نیمه خرداد تشکیل گردید و
کلاسها با استقبال خوب دانش آموزان روبرو بود.

برای دانش آموزان مراسم جشنی به مناسبت نیمه شعبان در روز یکشنبه 2/4/92 ساعت 11 تا 12برگزار میگردد.

برنامه ها شامل :اجرای گروه هنری لبخند ، مولودی خوانی ، مسلبقه ،پذیرایی

نمونه ای از دعوت نامه ارسالی:

/ 2 نظر / 12 بازدید

ممنون از وب زیباتون[قلب] یاد خاطرات دوران کارآموزی در کانون فضیلت افتادم...چقدرخوب بود...[لبخند]

مهتاب شجاعی

ممنون از وب زیباتونقلب یاد خاطرات دوران کارآموزی در کانون فضیلت افتادم...چقدرخوب بود...لبخند