30 روز مهمان خدا

عازم یک سفرم ، سفری دور به جایی نزدیک
سفری از خود من تا به خودم
مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

ماه مهمانی خدا مبارک !

مسافران پرواز رمضان ، پروازتان بی خطر ...
امیدوارم توشه تان فراوان باشد و سهم سوغات ما دعای شب های قدر !

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید