شروع کلاسهای جوانان در کانون

به مناسبت اعیاد شعبانیه کلیه کلاسهای هنری و کامپیوتر کانون در تاریخ 3/04/91 آغاز گردید.

کلاسها شامل 7 کلاس کامپیوتر،33 کلاس هنری و مذهبی میباشد که در 2 نوبت صبح و بعدظهر تشکیل میگردد.

همچنین به مناسبت اعیاد شعبانیه از کلیه هنرجویان پذیرایی به عمل آمد.

/ 0 نظر / 4 بازدید