برگزاری مجامع بحث و گفتگوی جوان در هنرستان ساعی

برگزاری مجامع بحث و گفتگوی جوان در هنرستان ساعی با موضوع بهداشت فردی در دوره نوجوانی با حضور سرکار خانم باقری از مرکز بهداشت نجف آباد 

/ 0 نظر / 4 بازدید