برگزاری همایش داستان نویسی

اولین همایش کارگاه داستان نویسی ویژه دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان روز سه شنبه 22/5/92 ساعت 8 تا 12 با حضور خانم نصیران در کانون فضیلت برگزار گردید که در این جلسه 60 نفر از دانش آموزان  داستان نویس که برخی از آنان رتبه های شهرستان و استان را به خود اختصاص داده بودند شرکت داشتند که در این جلسه دانش آموزان با اصول داستان نویسی و نویسندگان بزرگ آشنا شدند و داستانهای کوتاه خود را خواندندو نقاط قوت و ضعف داستان خود را متوجه شدند.

طبق نظر دانش آموزان دومین جلسه روز پنجشنبه ساعت 8:30 تشکیل میگردد.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید