ادامه برگزاری جشنواره سرود و تئاتر

در ادامه برگزاری جشنواره سرود و تئاتر این جشنواره با مدیریت مئول کانون فضیلت و با برنامه ریزی ایشان و همکاری مربیان کانون به بهترین نحو برگزار گردید.

/ 0 نظر / 8 بازدید