گردهمایی مدیران کانونها

در تاریخ 5/3/92 روز یکشنبه جلسه گردهمایی مدیران کانونها با حضور جناب آقای خاکی معاون پرورشی و آقای شریفیمسئول کانونها تشکیل شد این جلسه پیرامون اوقات فراغت صحبت شد و مدیران کانونها در خصوص برنامه های تابستان صحبت و تبادل نظر نمودند.

/ 0 نظر / 4 بازدید