مدارس شرکت کننده در جشن دهه فجر

1- شهید کافیان  2- ندای اسلام  3- کرامت     4- شهید ناقوش

  5- 22 بهمن    6- شاهد امام حسن(ع)     7- فردوس

8- صبا          9- امام حسین(ع)    10- فاطمیه     11- صفورا

12- حکیمه    13-شهید موسوی پور   14- هنرستان ساعی

15- هنرستان ایمانیان     16- صدیقه کبری(س)   17-  هنرستان ملک

18- حضرت زهرا(س)   19- حضرت خدیجه(س)   20- شهید پزشکی

21- فرزانگان امین     22- شهید هادی   23- هاجر   

 

/ 0 نظر / 4 بازدید