برگزاری همایش آسیبهای اجتماعی

اولین همایش آشنایی با آسیب های اجتماعی در تاریخ 6/6/92 روز چهار شنبه در کانون فضیلت برگزار گردید که آقای مظاهری کارشناس نیروی انتظامی و آقای کیماسی معاونت اجتمایی و آقای عابدی حراست اداره و آقای آل داوود کارشناس مسئول امور تربیتی و آقای شفیعی مسئول کانونها در این جلسه حضور داشتند وآقای مظاهری پیرامون چگونگی برخورد با مسائل اجتماعی و خطراتی که دانش آموزان دختر را تهدید میکند مثل مزاحمت تلفنی و گرفتن عکس در مجالس و بلوتوث ودوستی های پیامکی و ... صحبت کردند. و در پایان به سوالات آنها پاسخ دادند.

 در این همایش 145 نفر از دانش آموزان 22 مدرسه دوره راهنمایی و دبیرستان شرکت نمودند و همچنین دانش آموزان عضو کانون حضور داشتند .و در پایان از دانش آموزان پزیرایی به عمل آمد.

دانش آموزان از طریق ارسال دعوت نامه به مدارس و از طریق ارسال پیامک اطلاع رسانی شدند.

/ 0 نظر / 5 بازدید