عیدی میلاد حضرت علی علیه السلام به شما دوستان......احادیث این بزرگوار

همانا خداوند ما را برگزید و گروهی را برای ما برگزید تا یاریمان کنند و به سببشادی ما شاد باشند و به خاطر حزن ما اندوهگین باشند و اموال و جان هایشان را در راهما بذل کنند. آنان از ما و به سوی ما هستند.

*********

مردم همانند درختان اند که آبشان یکى است و میوه هایشان گوناگون.

*********

خوردن به، قلب ضعیف را قوى، معده را پاک، ترسو را شجاع و فرزند را زیبا مى کند.

*********

بهترین صفهای نماز جماعت، صف اول است که صف ملائکه است و بهترین جای صف اول، سمتراست امام است.

*********

هیچ چیز مانند همت بلند انسان را بزرگ نکرد؛ چنان که چیزی مانند شهوت رانی او را به زمین نزد.

*********

هرگاه مستحبّات به واجبات زیان رساند، (آن مستحبات) سبب نزدیکی به خدانمی‏گردد

*********

شیعیان ما کسانی هستند که در راه ولایت ما از خود بذل و بخشش نشان می دهند، و در راه مودت ما همدیگر را دوست دارند . به جهت زنده نگهداشتن امر ما به زیارت یکدیگر می روند. در حال غضب به کسی ظلم نمی کنند و در صورت رضا اسراف نمی نمایند ، برای همسایگان خود مایه برکتند و با کسانی که معاشرت می کنند پیام آوران صلح و صفا و صمیمیتند.

*********

شیعیان ما عارفان به خدا و عمل کنندگان به امر خدایند. آنان اهل فضایل و ناطقان به صوابند . به اندازه قوت خود می خورند و در پوشش میانه رو بوده و هنگام راه رفتن متواضعند...

*********

هر مرد و زن باایمانی که از روی مهربانی دست خود را روی سر یتیمی بکشد خدای متعال به عدد هر مویی که دست خود را روی آن می گذارد یک ثواب برای او می نویسد.

*********

 خدا را خدا را در مورد یتیمان، نکند آنها گاهی سیر و گاهی گرسنه بمانند، نکند آنها در حضور شما در اثر عدم رسیدگی از بین بروند... .

*********

روزه گرفتن در سه روز از هر ماه ـ پنجشنبه اوّل و آخر ماه و چهار شنبه وسط آن و روزه ماه شعبان ـ وسواس سینه و پریشانى هاى دل را از بین مى برد .

*********

هر کسی که سخنش افزایش یافت، اشتباهات او نیزفزونی خواهد یافت

و هر کس خطایش افزایش یافت، حیایش کم می‌گردد

وهرکس حیایش کم شد، تقوایش کم می‌شود

و کسی که تقوایش کم شود، دلش می‌میرد

و هر کس قلبش مرد، به دوزخ وارد خواهد شد

*********

 تورات و انجیل و زبور و فرقان را خواندم و از هر کتابی کلمه ایرا انتخاب کردم،

از تورات؛ هر کس سکوت کرد، (از بلاها و مهلکه ها) نجات یابد.

و از انجیل: هر کس قانع باشد، سیر گردد.

و از زبور (حضرت داود(ع)): هرکس شهوات را ترک کند، از آفات در امان خواهد بود،

و از قرآن :هر کس بر خدا توکل کند، خداوند او را کفایت می کند.

*********

روزه نفس از لذتهاى دنیوى سودمندترین روزه‏هاست.

*********

پاداش مجاهد شهید درراه خدا بزرگتر از پاداش عفیف پاکدامنی نیست که قدرت بر گناه دارد و آلوده نمی شود

*********

/ 0 نظر / 3 بازدید