تبریک عید غدیر

خجسته باد پیوند «نبوت» و «امامت» در
نقطه اوجى به نام غدیر خم که غدیر، گره محکمى است براى رشته دیانت.

عاشقان عیدتان مبارک !

غدیر ، دریایی بی‏کرانه است ؛ جاری بر جان ‏های پاک و اندیشه های تابناک .

/ 0 نظر / 3 بازدید