اردوی کاشان

اردوی کاشان با حضور مدارس شرکت کننده در مجامع بحث و گفتگوی جوان در تاریخ   

91/2/13 برگزار گردید که به کلیه دانش آموزان شرکت کننده کارت عضویت کانون هدیه داده شد که با 20% تخفیف از کلاسهای فرهنگی هنری کانون در تابستان استفاده نمایند.

اسامی مدارس شرکت کننده به شرح ذیل میباشد که از مسئولین و معاونین این مدارس تشکر و قدردانی میشود.

مدارس حضرت زهرا(س)،حضرت فاطمه(س)،شهیدان کمالی،استعدادهای درخشان،شهید سالدوگر،امیرکبیر،شهید شمس،هنرستان ساعی،ریحانه

/ 0 نظر / 13 بازدید