مسابقات ترم تابستان ویژه جوانه ها

مسابقاتی که هر هفته به دانش آموزان عضو کلاسهای جوانه ها داده میشد بچه ها پس جواب دادن به مسابقه برگه خود را به دفتر تحویل میدادند و پس تصحیح برندگان اعلام میشدند:

مسابقه شماره 1:

 

برندگان مسابقه شماره 1:

 • سناقیصری

 • فائزه صالحی

 • معصومه نادعلی

 • مریم کسمایی

 • زهرا حیدری

 • زهرا مهدوی

 • صبا قیصری

 • زهرا هاشمی

 • مریم همتی ها

 • نرگس حمزه

 • مهشید محمدی

 • زهره رضایی

 • نرگس رفیعی

 • مبینا سواری

 • فاطمه کرباسی

 • زهرا تواضع نیا

 • زهرا شاهپوری

 • زینب سلمان

مسابقه شماره 2:

 

برندگان مسابقه شماره 2:


  • مطهره خسروی

  • مبیناسواری

  • مشهید محمدی

  • فاطمه کرباسی

  • مریم داوودی

  • زهرا عادلنیا

  • زهرا شاهپوری

  • نرگس حمزه

  • معصومه نادعلی

  • زهره رضایی

  • ندا مصطفایی

  • مریم همتی ها

  • زهرا مهدوی

  • مریم کسمایی
  • اسماعیل زاده
  • نرگس رفیعی
 
/ 0 نظر / 10 بازدید