برگزاری اولین جلسه رابطین در کانون فضیلت

برگزاری اولین جلسه رابطین با حضور تعدادی از دانش آموزان از مدارس مختلف ، که پیرامون انجمن ها ، مجامع بحث و گفتگو و همایش ها وارد صحبت شدند و از نظرات دانش آموزان استفاده شد .

/ 0 نظر / 4 بازدید