نامه ای به پدر (از طرف فرزند شهید)

به نام او
پدرم می دانی
سال و ماهی است که دلتنگ توام
آرزو دارم باز
باتو باشم «بابا
مادرم می گوید: «پدرت در همه جا همره ماست»
و خودت میدانی
خواب هایم همگی وقف تواند
پس
«
تا ابد منتظرم»
به من یاد دادی کههمیشه با یاد خدا کارهایم را آذین دهم و جز نامش افتتاحی نجویم و نگویم
پس بهنامت ای مهربانترین مهربانان
بابایم سلام
گفته اند حرف دلم را برایت بنویسم. ولی مگر می شود یک دنیا حرف را در یک کاغذ کوچک جای داد؟! حرف های ناگفته بسیاردارم که با تو بگویم. از دلتنگی هایم و از خاطرات فراموش نشدنی و از روزهای با توبودن. از شاگرد اول شدن زهرا، از بزرگ شدن زینب، از زبان باز کردن نگار، از گریههای پنهانی مادر، از عکس پر از خاطرات روی دیوار.
خیالت راحت، همه هوایم رادارند. اما، دلم در هوای توست.
آخر هفته ها به هر بهانه ای راهی روستا می شوم تابیایم و با تو حرف بزنم. جایی که آخرین بوسه را بر پیشانیت نشاندم؛ و آن لحظه،زیباترین، سخت ترین و باشکوه ترین لحظه زندگی ام بود.
پدرم!
آن روز با تومردانه عهد بستم که چنان باشم که همه بگویند: «این یادگار شهید الهی است» و مایهافتخار تو باشم. سخت است ولی با تو می توانم.
پس یارم باش.

"پدر عزیزم روزت مبارک"

/ 0 نظر / 3 بازدید