کلاس قرآن

با آرزوی قبولی طاعات شما عزیزان

کانون فضیلت درنظر دارد در ماه مبارک رمضان آموزش روانخوانی قرآن- تفسیر- داستانهای قرآنی توسط سر کار خانم رفیعی (استاد حوزه )از تاریخ24/4/92 روزهای زوج ساعت 11-10 برگزار نماید لذا از شما دانش آموز گرامی دعوت میگردد با همراه داشتن این برگه و مبلغ3000 تومان تا تاریخ 22/4/92به کانون مراجعه فرمایید.

نام و نام خانوادگی دانش آموز........................

نام و نام خانوادگی ولی دانش آموز ....................             امضاولی

/ 0 نظر / 3 بازدید