شروع کلاسهای جوانه ها

شروع کلاس های جوانه ها (کودکان ، آمادگی و ابتدایی)

کلاس های جوانه ها ویژه مقطع ایتدایی و آمادگی و ... از تا ریخ 93/5/14 شروع گردیده است .

لیست کلاسها شامل : خوشنویسی ، هوش و خلاقیت ، نقاشی در دو گروه ، طراحی با مداد ، شطرنج ، خوشنویسی ، سفال ، زبان ، عروسک چینی و شنا

نقاشی کودکان

ساخت میوه های اسفنجی با خمیر

منتظر تصاویر بعدی ما باشید....

/ 0 نظر / 3 بازدید