خدایا فقط تو...

دنیا خورنده ای است که سیری ندارد و نوشنده ای است که سیراب نمی شود و نشانه رنج دنیا آن که آدمی جمع آوری می کند آنچه را که نمی خورد و می سازد بنایی که خود در آن مسکن نمی کند پس به سوی پروردگار خود می رود نه مالی برداشته و نه خانه ای به همراه برده است ....!           *امام علی ع-نهج البلاغه خطبه114*

 

خداوندا…!!!
تومی دانی که من دلواپس فردای خود هستم
مبادا گم کنم راه قشنگ ارزو هارا
مبادا گم کنم اهداف زیبا را
مبادا جابمانم از قصار موهبت هایت
خداوندا… مرا مگذار تنها لحظه ای حتی….

 

/ 0 نظر / 3 بازدید