برنامه جنگ جوانه ها

ضمن تقدیر و تشکر فراوان از مدیران و معاونین و مربیان پرورشی که در سال گذشته با کانون همکاری صمیمانه داشته اند،جدول نوبت های جنگ جوانه هادر سال تحصیلی 94-93 جهت اطلاع و هماهنگی های لازم ارسال می گردد.

لذا خواهشمند است مدارس به تاریخ های داده شده توجه نمایند.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید