دومین همایش داستان نویسی

دومین همایش داستان نویسی با حضور خانم نصیران در کانون فضیلت تشکیل شد.که دانش آموزان با فرم داوری مسابقات داستان نویسی آشنا شدند و داستان های خود را خواندند واشکالات خود را برطرف کردند .

معاونت محترم پرورشی  جناب آقای خاکی از کارگاه داستان نویسی بازدید کردندو از زحمات خانم نصیران که از تهران برای این کارگاه تشریف آوردند تقدیر و تشکر نمودند.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید