برگزاری مجامع بحث و گفتگوی جوان در مدرسه شهیدان کمالی

مجامع بحث و گفتگوی در تاریخ 26/1/92 در مدرسه شهیدان کمالی برگزار گردید

و در تاریخ 2/2/92 در مدرسه صاحب الزمان و در تاریخ 9/2/92 در مدرسه امیرکبیر برگزار میگردد.

/ 0 نظر / 3 بازدید