شهادت امام حسن مجتبی (ع) بر همه شیعیان و دوستداران اهل بیت تسلیت باد!

یا کریم اهل بیت !

از تاب رفت و طشت طلب کرد و ناله کرد             آن طشت راز خون جگر باغ لاله کرد 

خونی که خورد در همه عمر، از گلو بریخت           دل را تهی زخون دل چند ساله کرد 

/ 0 نظر / 18 بازدید