ثبت نام کلاس های تابستان 91 کانون شروع شد

ثبت نام کلاس های تابستان 91شروع شد

ثبت نام دوره ابتدایی:از یکم تا سیزدهم خردادماه

شروع کلاس ها:16 خرداد تا پایان تیرماه

  ثبت نام دوره راهنمایی و متوسطه:از یکم تا بیستم خردادماه

 شروع کلاس ها:از اول تیرماه روزهای زوج

/ 0 نظر / 3 بازدید