میلاد اما جواد علیه السلام مبارک

امام جواد(ع): مؤمن به سه ویژگی نیاز دارد

توفیق از جانب خدا، واعظی از درون و پذیرش نصحیت از ناصحین.
****

امام جواد(ع) می فرمایند: عزتمندی مؤمن در بی نیازی او از مردم است.
****

امام جواد(ع): امر به معروف و نهی از منکر دو آفریده خداوند هستند،
پس هر که آن دو را یاری کند، عزیز می شود، و هر که آن دو را وانهد خار می شود.
****
امام جواد(ع): سه چیز است که در اثر آن، بنده به مقام رضوان الهی می رسد
:
استغفار فراوان، فروتنی و زیاد صدقه دادن.
***

امام جواد(ع): افزونی نعمت از جانب خداوند بریده نشود تا شکرگزاری از سوی بندگان بریده شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید