جشنواره سرود شهرستان

به نام او که ذکرش زیباترین موسیقی است.

جشنواره سرود شهرستان نجف آباد در مقطع متوسطه اول و دوم با مدیریت و برنامه ریزی کانون فضیلت همزمان با دهه فجر برگزار شد . در این جشنواره 22 آموزشگاه از دوره متوسطه اول و 16 آموزشگاه از دوره متوسطه دوم شرکت نمودند.

/ 0 نظر / 20 بازدید