اردوی شاد شهر بازی

اردویی برای بچه های جوانه ها به تعداد 80 نفر از ساعت 8:30 تا 12به شهر بازی نجف آباد برپا شد که برنامه ها شامل پذیرایی و استفاده از وسایل بازی و اجرای مسابقات شاد و متنوع بود که بچه ها در  کنار یکدیگر روز شادی داشتند.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید