برگزاری کلاسهای فرهنگی ،هنری ویژه دوره ابتدایی

کلاسهای دوره ابتدایی از تاریخ 93/3/18 برگزار گردیداین کلاسه شامل کلاس :قرآن ،سفال،نقاشی،خوشنویسی،هوش وخلاقیت ،قصه گویی وشطرنج می باشد.

فعالیتهای جنبی کانون شامل:عضویت دانش آموزان در کتابخانه کانون ،مسابقات فرهنگی،استفاده از ویدئوکلوپ،اهدا کتاب می باشد.

/ 0 نظر / 8 بازدید