لیست دانش آموزان عضو انجمن های کانون فضیلت

انجمن قرآن و عترت:

فاطمه هاشمی

امین

فاطمه آقاجانی

ریحانه

فاطمه حشمتی

ریحانه

اسماء آقابابایی

صدرا

فاطمه صادقی

ریحانه

زهرا طاهری

ریحانه

محدثه بهارلویی

ریحانه

رویا موسوی

ریحانه

زهرا حیدری

ریحانه

انجمن نقاشان و طراحان:

فاطمه فتحی

امین

فاطمه پور برات

امین

خدیجه باقری

امین

محدثه بهارلویی

ریحانه

نرگس غلامی

نور دانش

سحرکاظمی

ریحانه

عاطفه آذری

 

الهه رحیمی

ریحانه

اکرم کاظمی

ریحانه

فرشته کریمی

 

حدیثه حاجی عرب

 

نیکو مردانی

 

منصوره شاهسواری

خدیجه

پروین رضایی

شمس

خدیجه احمدی

شمس

انجمن هنرهای نمایشی:

زهرا عباسی

 

فاطمه گلشادی

نور دانش

نجمه شکرالهی

نور دانش

زهره گلشادی

نور دانش

فرزانه مومنی

نور دانش

مرضیه حیدری

نور دانش

مریم ایمانی

نور دانش

مریم بدیهیان

نور دانش

ناهید عظیمی

 

مژده حسین وند

 

نیلوفر مرتضوی

سالدورگر

زهرا حسینی

امام حسین

انجمن پیرامید:

زهرا پور پونه

نور دانش

مریم محمدی

نور دانش

فاطمه آقاجانی

ریحانه

فریده سورانی

ریحانه

اکرم ناظری

ریحانه

هاجر پاینده

صدرا

نیلوفر مرتضوی

سالدورگر

انجمن اینترنت:

الهام گلشادی

نور دانش

فائزه دویستی نژاد

نور دانش

پریسا چاکرالحسینی

نور دانش

فاطمه یزدانی

نور دانش

الهام کبیری

نور دانش

مریم حبیب الهی

نور دانش

فاطمه گلشادی

نور دانش

نیره محمدی

نور دانش

فاطمه رحمانی پور

ریحانه

محدثه بهارلویی

ریحانه

سیمین خدادادی

ریحانه

فروغ ایرانپور

سالدورگر

سروناز خضری

امام حسین

نازنین ابراهیمی

صاحب الزمان

شیما ابراهیمی

صاحب الزمان

زهرا امیر خانی

صاحب الزمان

شقایق محمد رضایی

صاحب الزمان

زهرا رئوفی

صاحب الزمان

زهرا صالحی

صاحب الزمان

عاطفه صادقی

صاحب الزمان

انجمن وبلاگ:

فاطمه رحمانی پور

ریحانه

محدثه بهارلویی

ریحانه

سیمین خدادادی

ریحانه

الهام سمندری

ابوترابی

مریم کتانی

امام حسین

فاطمه قدیریان

امام حسین

مریم آقابابایی

محجوب

مریم ابراهیمی

محجوب

مهسا علی اکبری

فرزانگان

زهرا موسوی زاده

امین

مریم مهدزاده

فاطمه

عاطفه صادقی

سالدورگر

/ 0 نظر / 6 بازدید