شروع ثبت نام کلاسهای تابستانه

پایگاه جوانه ها (ویژه دوره ابتدایی از آمادگی تا ششم ابتدایی)

شروع ثبت نام از اول خرداد ماه تا 13 خرداد ماه

شروع کلاسها از 18 خرداد

کلاسها روزهای فرد از 8 صبح تا 12:30 ظهر

 

(پایگاه نوجوانان(ویژه دوره راهنمایی و متوسطه

شروع ثبت نام کلاسها از اول خرداد تا پایان خرداد

شروع کلاسها از اول تیر ماه

کلاسها روزهای زوج از 8 صبح تا 1 ظهر

/ 0 نظر / 15 بازدید