برگزاری سایت ششم ابتدایی

برگزاری سایت ششم ابتدایی در کانون فضیلت :

چهارشنبه مورخ 93/10/3 دبستان شهید هادی دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی خود را جهت شرکت در برنامه سایت ششم ابتدایی به این مکان آوردند؛ که 27 نفر از دانش آموزان از ساعت 8:30 الی 11:30 در این مکان حضور یافته و بخش اینترنت کتاب "کار و فناوی اطلاعات" به آنها آموزش داده شد .

/ 0 نظر / 23 بازدید