واحد سمعی بصری کانون فضیلت

واحد سمعی بصری کانون فضیلت  از میان همکاران فرهنگی- دانش آموزان عزیز و هنرجویان کلاسهای فرهنگی و هنری جهت عضویت و استفاده از امکانات رسانه ای ثبت نام به عمل می آورد.

تعجبتعجبتعجبتعجبتعجبتعجبتعجبتخفیف ویژه دانش آموزیتعجبتعجبتعجبتعجبتعجبتعجبتعجب

لبخندجدیدترین سی دی های آموزش درسی-تست و کنکور

لبخند فیلم های داستانی-اجتماعی-و....

لبخندکارتن و انیمیشن

و......

 

/ 0 نظر / 3 بازدید