دعا برای باران...

چرا در زمان آمدن باران دعاها بیشتر مستجاب می شود؟


از زمان هایی که توصیه به خواندن دعا در آن شده، هنگام نزول باران است؛ دلیل کلی آن را بنابر آنچه در آیات قرآن و روایات آمده است، می توان آن دانست که باران، نشانی از رحمت پروردگار است و اکنون که در رحمت خدا باز شده، می توان امید بیشتری برای استجابت دعا داشت.

پس بیایید حالا که آسمان ابری است ، و ابرها می بارند ؛ ما هم دعایی کنیم و دستی بجنبانیم ...

دعا کنیم خدایا ! این باران ، این رحمت الهی ادامه دار باشد و سیراب کننده تا زمین سیراب شده و از خشکسالی نجات یابد . آن هم بارانی پر منفعت که نه موجب سیلاب شود و نه آنقدر کم که خشکسالی به بار آرد .

بیایید با هم قرار بگذاریم  تا پایان فصل زمستان هر روز دعای باران را که امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه نقل کرده است ؛ را بخوانیم تا زنده رود و تمام رودهای دیگر که به سرنوشت زنده رود دچار شده اند را نجات دهیم .

خداوند منتظر دعاهای ماست ....

دعای باران : در صحیفه سجادیه ، دعای نوزدهم .

/ 0 نظر / 5 بازدید