برگزاری مراسم افطاری در کانون فضیلت

برنامه افطاری دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه در تاریخ 26/4/92 روز چهار شنبه مصادف با هشتم ماه رمضان برگزار و برنامه ها شامل سخنرانی آقای حقیقی،نماز جماعت ،صرف افطاری

تعداد دانش آموزان شرکت کننده 130 نفر بودندو 20 نفر از مربیان وهمکاران امور تربیتی  جناب آقای خاکی معاونت اداره  ، آقای شفیعی مسئول کانونها ، آقای آل داوود کارشناس مسئول امور تربیتی و آقای شریفی مسئول اردوها در این مراسم شرکت داشتند.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید