جشن اختتامیه شوراهای دانش آموزی مدارس دخترانه

جشن اختتامیه شوراهای دانش آموزی مدارس دخترانه در تاریخ 25/2/92 روز چهار شنبه برگزار گردید که تعداد زیادی از مدارس دخترانه در این اختتامیه شرکت کردندو فعالیتهای شورای دانش آموزی خود را به نمایش گذاشتند وهمچنین نمایشگاهی از کارهای عملی دانش آموزان برگزار کردند.که آقایان شریفی و آل داوود و مدیران مدارس و مربیان پرورشی حضور  داشتندکه به مسئولین مدارس تقدیر نامه اهداء کردند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 21 بازدید