فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٩ | ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٩ | ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

 

 

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٩ | ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٩ | ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

 

 

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٩ | ٩:٥٦ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

  


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٩ | ٩:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٩ | ٩:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

  


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٩ | ۸:٥۳ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٩ | ۸:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

جلسه هم اندیشی و گردهمایی مدیران کانون های قطب 6 با حضور کارشناسان و مدیران اداره کل جناب آقای اسماعیل زاده و جناب آقای رستمی  و معاونت پرورشی  و کارشناسان امورتربیتی مدیریت آموزش و پرورش نجف اباد در محل کانون فرهنگی تربیتی فضیلت تشکیل شد.

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٧ | ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٧ | ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٧ | ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٧ | ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٧ | ٩:٥٠ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٦ | ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

 

  


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢۳ | ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٢ | ۸:۳٧ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

 

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٢ | ۸:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢۱ | ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢۱ | ٩:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢۱ | ۸:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

 

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢۱ | ۸:٤٢ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱٩ | ٩:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم مدیر و معاون کانون در مدیریت آموزش و پرورش حضور یافتند و این هفته را تبریک گفتند.

  

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱٤ | ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

حضور دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در کانون و بازدید از فعالیت های کانون

 

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱۳ | ٧:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱۳ | ٧:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

  


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱۳ | ٧:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱۳ | ٧:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱۳ | ٧:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

  

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱۳ | ٩:٢٦ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱۳ | ۸:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱٢ | ۸:٠٦ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱٢ | ٧:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱٢ | ٧:٥٠ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

در روز بزرگداشت سعدی یک همایش ادبی با اجرای برنامه مشاعره و با حضور جناب آقای ایران نژاد دکترای ادبیات و جناب اقای حبیب الهی معاونت محترم پرورشی  و کارشناسان امور تربیتی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد برگزار شد ودر پایان از برترین ها با اهداء هدایا تقدیر به عمل آمد.

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱٠ | ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

  

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٩ | ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

با توجه به همکاری شهرداری در زیباسازی نمای بیرونی کانون مدیر و معاون کانون به همراه معاونت پرورشی جناب آقای حبیب الهی و کارشناسان امور تربیتی آقایان عبدالعظیمی و شفیعی  در شهرداری حضور یافتند و از زحمات شهردار محترم قدردانی و تشکر نمودند.

 

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٩ | ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

  

  


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/۸ | ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٧ | ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()

  

  

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٧ | ۸:٢۳ ‎ق.ظ | نویسنده : کانون فضیلت | نظرات ()
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.